27 September 2023

Österåkers Historia

Nya arkeologisk utgrävning i Österskär

ÖSTERÅKERS HISTORIA Den 6-31 augusti pågår en forskningsutgrävning vid lämningarna av ärkebiskopsborgen Biskopstuna i Österskär. En georadarundersökning från 2014 visar strukturer under marken intill borgruinen som inte är kända sedan tidigare. Dessa ska nu undersökas av arkeologer tillsammans med allmänheten, som ges möjlighet att vara med och gräva fram historien.

Läs mer

Kommunalhuset i Åkersberga C

Kommunalhuset i Åkersberga invigdes 1955. Det var ritat av dåvarande stadsarkitekten Nils-Henrik Winblad.
Kommunens dåvarande "starke man" hette Fritjof Thun (s), ordförande i kommunalnämnden och ledamot i en rad kommunala nämnder och styrelser. 1955 pågick "flykten från landsorten" för fullt, men Stockholm kunde inte ta emot alla som ville dit. Många sökte sig därför till kommunerna runt omkring, bl.a. till Österåker.

Läs mer

Kvarteret Hammaren

Bostadsrättsföreningen Hammaren mellan Skolvägen och Storängsvägen blev klar för inflyttning i juni 1955. En trerummare kostade då cirka 2.000 kronor. Några nyinflyttade var mycket nöjda rapporterade Djursholms Tidning: "Köket är en önskedröm för husmodern" och "Nära centrum med alla affärerna och den fina skolan".

Läs mer

Solbrännan - Österskär

Solbrännan Badplats vid Strandvägens slut i Österskär, cirka tre kilometrer från centrum. Badplatsen anlades i början av 1900-talet och var då avgiftsbelagd. Det fanns då simlärare anställd, det fanns hopptorn och badhytter. ”Österskärs villaägareförening hade några kallbadhus som fick nyttjas mot betalning. Men kallbadhusen revs så

Läs mer

Pinkruset - fastighet vid Centralvägen

Pinkruset (pin-kruset inte pink-ruset) vid Centralvägen 4 var från början en krog med anor från 1700-talet. Där kunde bönderna i Berga med omnejd stanna till och låta hästen få vila ett tag, medan de själva kunde ta sig ett eller flera glas brännvin. Pinkrus betydde dåligt, svagt brännvin.

Läs mer

Hagbystugorna

De två timrade, vitrappade sidokammarstugorna på Hagbyfältet, mitt på golfbanan, är vad som idag återstår av Hagha by. Stugorna, av vilka en är åldersdaterad till 1725, var från början fyra. De byggdes sannolikt på 1700-talet och nyttjades som bostäder fram till 1950.

Läs mer

Centrum Biografen

Biografen som låg på Folkets Hus på Roslagsvägen byggdes ursprungligen 1937 av en byggmästare för att konkurrera ut dåvarande biografen i Föreningshuset.

Läs mer

Roslags-Kulla kyrka

Uppfördes troligen 1642 i Kulla en liten gårdskyrka på Östanå marker. Greve Fabian Wrede på Östanå bekostade den nuvarande kyrkan som uppfördes 1705-1706. Kyrkan är egentligen ett 'svartbygge'; arbetena startades utan att stiftschefen i Uppsala gett sitt samtycke. Ärkebiskopen vägrade därför inviga kyrkan när den stod klar. Det påstås att

Läs mer

Wira bruk

Wira anlades omkring år 1630 av Clas Larsson Fleming vid Wira-ån på dennens gods Mälbys ägor i Riala socken. Fleming hade ålagts av Gustav II Adolf att "besörja klingsmidets införande i Riket". Till detta ändamål värvade han smeder från Solingen i Tyskland till Wira. På bruket smiddes, av stångjärn från högkvalitativ järnmalm från Dannemora gruva

Läs mer

Brand på Norrgårdsvägen 1980

Minns nu branden på Norrgårdsvägens tak 1980?  Branden orsakedes av trätrallar och skapade stor uppståndelse och uppmärksamhet.

Östra Ryds historia

I den innersta delen av Stockholms skärgård ligger Östra Ryd. Socknen domineras av de två stora godsen, Bogesund i söder och Rydboholm i norr. Socknen har i sekler karaktäriserats av sina gods och deras namnkunniga ägare, men också de strävsamma sockenborna har satt sin prägel på bygden
Tanken med den här hemsidan är att berätta Östra Ryds historia.

Du hittar sidan här

På Kulturarv Stockholm samlas digitalt material om Stockholms stad och län. Här kan du söka i databaser, hitta länkar till digitaliserat material och längre fram själv bidra med eget material. Sidorna vänder sig till alla som är intresserad av kulturhistoria.

Här kan du läsa vad som finns om Österåker

Vykort från Österåker / Östra-Ryd

På Upplandia.se finns 92 vykort från Österåkers historia.
Du hittar dem här

Österåkers forntid

Österåkers kommun är en av Upplands äldsta kulturbygder. Genom arkeologiska fynd har bosättningar kunnat dokumenteras ända tillbaka till äldre stenåldern. Långhundraleden var under senare forntid och medeltid den huvudsakliga seglingsleden från Östersjön till Uppsala med sin början intill nuvarande tätorten Åkersberga. Våra äldsta förfäder levde i en utskärgård med fiske och säljakt som basnäring. Inom Österåkers kommun finns också rikliga fornlämningar från bronsålder och järnålder. Många nuvarande gårdar har anor från Vikingatiden.

Källa och mer information: Fornåker.org

Ett uppslagsverk om Åkersberga där du kan hitta mycket historia från Österåkers kommun

Historiska filmer


 Film Wiraspelen 1985

1985 satte man upp den allra första föreställningen av Wiraspelen. Sollentuna filmklubb fanns på plats under hela uppbyggnaden för spela in förberedelserna.

Här kan du se filmen


Du vet att du är från Åkersberga när...

En kul och minnesvärd grupp med mycket historiskt innehåll finns på facebook där man kan berätta om sina minnen från Åkersberga genom tiderna. Bland mycket annat finns Täljö-Kalle, Kipplers, Bröderna Jansson, Kapten Krook och mycket, mycket annat upplagt. Även bilder och annat skoj från förr hittas.
Se sidan här

Björklidens Gårdsmuseum

Björklidens gårdsmuseum på Ljusterö vill ge dig en inblick i hur livet i Stockholms skärgård var förr.
Här visas föremål från framför allt 1900-talets början, vilka skildrar både människornas liv och arbete. Du kan bland annat betrakta föremål från fiske, hönseri och jordbruk.

Läs mer

Åkers kanal

Innan det blev en kanal kallades den för Åkers å eller Åkersströmmen. Detta ändrades till Åkers kanal när man 1825 byggde farleden mellan Garsviken och Trälhavet.
Kostnaden för byggandet uppgick till 94 090 kronor. Kanalen blev därefter utvidgad och förbättrad flera gånger.

Här finns en utdragbar information om Åkers kanal