27 September 2023

Samhälle

Ombyggnad av väg 276/Sjöbergsvägen

VÄG & TRAFIK Trafikverket bygger om korsningen Sjöbergsvägen/väg 276 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Vid vägarbetena på Stava och Sjöbergsvägen kommer dubbla körfält från och med nu vara öppna i rusningstrafiken alla vardagar men med begränsad framkomlighet, vilket innebär att körfälten blir något smalare.


Vid korsningen Sjöbersvägen/väg 276 byggs nya av- och påfarter i båda riktningarna. Ombyggnaden pågår 28 september – 30 oktober, måndag till fredag, klockan 06–22.

Dubbla körfält öppna i rusningstrafik

Arbetet pågår fram till den 30 oktober. Vid vägarbetena på Stava och
Sjöbergsvägen kommer dubbla körfält från och med nu vara öppna i
rusningstrafiken alla vardagar men med begränsad framkomlighet, vilket
innebär att körfälten blir något smalare. Kör försiktigt. Från och med eftermiddagen den 30 september kommer dubbla körfält vara i bruk i riktning mot Åkersberga. Övriga tider kan trafiken begränsas ytterligare men med tydlig skyltning och information.

Buss
Under byggtiden går det som vanligt att ta bussen från busshållplats Stava Gård. När korsningen är färdigbyggd, kommer busshållplatsen i riktning mot Stockholm att placeras cirka 200 meter längre österut, mot Åkersberga.

Du kan läsa mer om projektet och ta del av ritningar som visar hur korsningen kommer att vara utformad på Trafikverkets webbplats


www.trafikverket.se/vag276rosenkalla-akersberga

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar mer information här Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara