30 September 2022

Samhälle

Österåker har stigit på skolranking

SKOLA & UTBILDNING Lärarförbundet har återigen kommit med en ranking över Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 14 olika kriterier. Och det kan konstateras att Österåker har stigit något på listan. Från plats 282 till 229 av landets 290 kommuner. I Stockholm ligger vi på plats 20 av 26.Bäst går det vad det gäller lönen. Där ligger vi

nu på en tredjeplats regionalt. En placering bättre än förra året. Men vad det gäller lärartätheten så ligger vi alltjämt i botten. På plats 289. Alltså näst sist och en placering sämre än förra året. Lärartätheten är baserad på officiell statistik från Skolverket. Man har vägt samman fyra mått: antal barn per årsarbetare med förskollärarexamen i kommunal förskola, antal elever per lärare (heltidstjänst) i förskoleklass, antal elever per lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola inklusive undervisning i modersmål och Svenska som andraspråk och antal barn per årsarbetare i kommunala fritidshem.

Vi har även sjunkit vad de gäller resurser.
Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner sedan 2002 för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. man vill också uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Förhoppningen är att rankningen Bästa skolkommun ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare.
.
De kriterier som ligger till grund för undersökningen är:

Resurser till undervisningen
Utbildade lärare
Lärartäthet
Friska lärare
Lärarlöner
Kommunen som avtalspart
Andel barn i förskola
Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
Övergång till högskolan


Inom respektive kriterium rankas kommunerna från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Den kommun som uppnår lägst sammanlagd poängsumma hamnar i topp. Två kriterier, andel pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen då tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång.

Läs alla siffror hä

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar mer information här Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara