21 Januari 2018

Samhälle

Gemensam yrkesetik för Stockholms fritidsledare

SAMHÄLLE I ett samarbete mellan 12 av Stockholms kommuner har dess Fritidsenheter nu tagit fram vilka etiska regler man ska jobba under. Och den 18 februari kommer dessa att avslöjas på det Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

De fritidsledare och chefer som tagit fram etiken arbetar alla i kommuner som är anslutna till KC - Kunskapscentrum för fritidsledarskap. KC är en regional samverkansorganisation som syftar till att utveckla fritidsledarskapet i den öppna och frivilliga fritidsverksamhet dit fritidsgårdar, ungdomens hus och parklekar tillhör.
Under flera år har man arbetat för att skapa en samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet. Detta utmynnade i att fritidsledare och chefer nu under två år drivit en gemensam process för att ta fram hur denna profil ska se ut. Med sig har man haft Etikprofessor Erik Blennberger från Ersta Sköndals högskola.

Etiken beskriver deras grundläggande värderingar såsom människosyn, förhållningssätt och inställning till sitt uppdrag gentemot individer, grupper och samhälle. Den ger en ökad tydlighet om uppdraget och kan leda till en ökad etisk observans på arbetsplatsen och inom den egna organisationen. Resultatet av arbetet har både en symbolisk och vägledande roll samt bidrar till att stärka yrkesidentiteten.

- Detta är ett unikt initiativ som saknar motsvarighet i landet. Fritidsledarna arbetar i en öppen och frivillig fritidsverksamhet och möter barn och unga i olika situationer. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang med såväl unga som att själva kunna göra välgrundade bedömningar i olika situationer, säger Margareta Kekkonen, chef för Fritidsenheten i Österåkers kommun.

Nu påbörjas en utbildning av "etikambassadörer" som ska implementera etiken i de egna kommunerna.

Dyrare lokaltrafik inom kort

LOKALTRAFIK Från och med den 9 januari kan du räkna med att få betala lite mer när du åker med Stockholms lokaltrafik. Priserna kommer att höjas med 3,3 procent vilket innebär att månadskortet blir 30 kronor dyrare.

Läs mer...

Effektiv grundskola med hög kvalitet

SKOLA en ny ranking av effektiva grundskolor med goda resultat placerar sig Österåker på plats 6 av landets 290 kommuner.

Läs mer...

Österåkers kommun medlem i Sveriges Ekokommuner

KOMMUN Österåkers kommun är sedan oktober 2017 medlem i Sveriges Ekokommuner, ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner i arbetet för ett hållbart Sverige. Kommunalrådet Mathias Lindow (L) blir Österåkers representant i föreningen.

Läs mer...

Österåker storsatsar på förskolan och skolan

SKOLA Österåker tar nu ytterligare steg mot målet att bli länets bästa skolkommun. Tre nya grundskolor och omkring 15 nya förskolor planeras byggas under kommande tio år.

Läs mer...

Tillfällig avstängning av fjärrvärme

ENERGI&MILJÖ Mellan Onsdagen den 6 september 22:00 och torsdagen den 7 september 06:00 kommer E.ON tillfälligt att stänga av fjärrvärmeleveransen hos hos alla kunder i Åkersberga. Avstängningen görs på grund av ombyggnads- och underhållsarbeten i deras produktionsanläggning.

Läs mer...

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar formuläret här. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.

Barncancerfonden

(M)ichaela´s blogg


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Måndag - Fredag kl. 09:00 - 16:00 (Lunch kl. 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara