22 Oktober 2018

Samhälle

Gemensam yrkesetik för Stockholms fritidsledare

SAMHÄLLE I ett samarbete mellan 12 av Stockholms kommuner har dess Fritidsenheter nu tagit fram vilka etiska regler man ska jobba under. Och den 18 februari kommer dessa att avslöjas på det Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

De fritidsledare och chefer som tagit fram etiken arbetar alla i kommuner som är anslutna till KC - Kunskapscentrum för fritidsledarskap. KC är en regional samverkansorganisation som syftar till att utveckla fritidsledarskapet i den öppna och frivilliga fritidsverksamhet dit fritidsgårdar, ungdomens hus och parklekar tillhör.
Under flera år har man arbetat för att skapa en samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet. Detta utmynnade i att fritidsledare och chefer nu under två år drivit en gemensam process för att ta fram hur denna profil ska se ut. Med sig har man haft Etikprofessor Erik Blennberger från Ersta Sköndals högskola.

Etiken beskriver deras grundläggande värderingar såsom människosyn, förhållningssätt och inställning till sitt uppdrag gentemot individer, grupper och samhälle. Den ger en ökad tydlighet om uppdraget och kan leda till en ökad etisk observans på arbetsplatsen och inom den egna organisationen. Resultatet av arbetet har både en symbolisk och vägledande roll samt bidrar till att stärka yrkesidentiteten.

- Detta är ett unikt initiativ som saknar motsvarighet i landet. Fritidsledarna arbetar i en öppen och frivillig fritidsverksamhet och möter barn och unga i olika situationer. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang med såväl unga som att själva kunna göra välgrundade bedömningar i olika situationer, säger Margareta Kekkonen, chef för Fritidsenheten i Österåkers kommun.

Nu påbörjas en utbildning av "etikambassadörer" som ska implementera etiken i de egna kommunerna.

VAL 2018: Moderaterna valets segrare i Österåker

VAL 2018 Då samtliga valdistrikt är räknade står det klart att Moderaterna är de stora vinnarna i Österåker. Partiet ökar med 6,7% sedan det förra valet och har nu fått 33,9% av rösterna. Även Centern och Kristdemokraterna ökar och Alliansen har nu egen majoritet i kommunen.

Läs mer...

Österåker klättrar i hållbarhetsranking

MILJÖ Österåkers kommun fortsätter att förbättra resultaten kring hållbarhetsarbetet. Sedan inriktningsmålet om att Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle antogs 2016 har Österåkers kommun klättrat från plats 227 till årets plats 72 i Aktuell Hållbarhets rankning av alla Sveriges kommuners aktivitet och ambitioner på miljöområdet.

Läs mer...

Ett Ungdomens hus kan vara på gång i Åkersberga

UNG IDAG Kristina Embäck (S) och Anders Pettersson (S) motionerade våren 2017 om att Kultur- och fritidsnämnden skulle få uppdraget att undersöka möjligheterna till lokal, personal och ekonomi för att skapa ett Ungdomens hus i centrala Åkersberga. Motion bifölls på kommunfullmäktige den 18 juni.

Läs mer...

Första spadtaget mot nya bostadsrätter

BOSTAD På fredagen togs ett första spadtag för det första av två nya byggprojekt som kommer att innebära totalt cirka 400 nya hyresrätter i centrala Åkersberga.

Läs mer...

Så kan du prata med barn med unga inför Valborg

Både ungdomar och vuxna kan känna oro inför Valborg och fundera på hur det ska bli. Många unga gör sin alkoholdebut på Valborg, och i Bris kontakter om Valborg är alkohol den gemensamma nämnaren. För vuxna som behöver prata med barn och unga om alkohol har Bris samlat fem tips.

Läs mer...

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar formuläret här. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.

Barncancerfonden

(M)ichaela´s blogg


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Måndag - Fredag kl. 09:00 - 16:00 (Lunch kl. 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara