27 September 2023

Samhälle

Österåkers kommun vill ta emot fler flickor

SAMHÄLLE Hittills har Österåkers kommun tagit emot 139 ensamkommande barn och ungdomar. Endast tre av dessa har varit flickor. Barnen bor i HVB-hem eftersom Österåker kommun inte har några familjehem. Och att blanda flickor och pojkar på HVB-hem är förbjudet.

För att jämna ut detta har Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) i ett brev till Migrationsverket tillsammans med övriga Allianspartier framställt en begäran att de ensamkommande som fortsättningsvis anvisas till kommunen ska vara flickor.

- För att uppnå en jämnare könsfördelning, och anamma ett jämställdhets-perspektiv även i mottagandet av nyanlända, så har vi i ett brev till Migrationsverket gjort en begäran att vid eventuellt fortsatt behov av anvisning av ensamkommande enligt avtal, ska ensamkommande flickor anvisas till Österåkers kommun, säger Michaela Fletcher. .

Samtidigt har också en begäran framställts om att kommunen i god tid innan anvisning ska få uppgifter om namn, ålder och nationalitet på den som kommer.

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar mer information här Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara