17 Juni 2019

Samhälle

Lönesatsning på socialförvaltningens medarbetare

KOMMUN Österåkers kommun vill satsa 1,6 miljoner kronor i år för att höja medarbetarnas löner på socialförvaltningen. Det innebär att nästa års lönebudget ökar med 3,3 miljoner kronor. Syftet är att förstärka lönenivåerna i en verksamhet som är hårt belastad och där konkurrensen om medarbetare mellan kommunerna är stor.


Satsningen innebär att budgeten för löner på socialförvaltningen höjs med totalt 5 procent från den 1 juli. Lönerna har tidigare under året höjts med sammanlagt 3 procent från 1 april i den årliga löneöversynen.
Med lönesatsningen vill kommunen höja lönerna för medarbetare som halkat efter i lönesättningen och belöna individuella prestationer. De individuella prestationerna kommer att bedömas utifrån kommunens lönekriterier samtidigt som en jämförelse kommer att göras med andra kommuners lönelägen.

– Medarbetarna i socialförvaltningen arbetar ofta under mycket stor press och vi vill premiera de goda arbetsinsatser som görs. Vi är måna om att attrahera och behålla den kompetens som medarbetarna besitter i kommunen, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österkers kommun har tidigare även infört en lönetrappa för att gynna medarbetare som arbetar kvar på socialförvaltningen. Lönetrappan omfattar ett antal yrkesgrupper på förvaltningen och är uppdelad i två steg. En medarbetare som har arbetat med samma uppgifter under två år får en löneökning på 2 000 kronor. Efter ytterligare två år höjs lönen återigen med 2 000 kronor. För socialsekreterare med ansvar för barnavårdsutredningar blir löneökningen efter det fjärde året 3 000 kronor.
Beslut om den nya lönesatsningen fattas av Kommunfullmäktige den 23 maj.

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar formuläret här. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.

Barncancerfonden

(M)ichaela´s blogg

17 juni 2019


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara