27 September 2023

Samhälle

Mer pengar till primärvården om S i landstinget får bestämma

Den sista maj så stängde husläkarjouren vid Alceahuset i Åkersberga. Detta har upprört många invånare i Österåker. Skälet till att husläkarjouren nu stängs är att husläkarna i Österåker har haft svårt att finansiera sin verksamhet efter att landstinget infört ett nytt ersättningssystem.


Detta innebär att patienterna nu kommer att tvingas resa betydligt längre än tidigare för att söka vård, antingen till Täby eller till akutmottagningen i Danderyd. De långa resvägarna är särskilt problematiska för äldre eller småbarnsföräldrar som inte har tillgång till bil och därför måste resa med kollektiva färdmedel hela vägen. För boende i Österåkers skärgård väntar en kraftfull försämring då man kommer behöva resa betydligt längre för att kunna söka vård. På Ljusterö, skärgårdens största ö utan fast landförbindelse bor allt fler permanent, på sommaren ökar invånarantalet med 30 000 personer. Nedläggningen av Alceahuset leder till att trycket på akutsjukhusen ökar, resvägarna blir längre och miljön påverkas.

Primärvården i Österåker har länge varit underfinansierad. Socialdemokraterna, som sitter i opposition i Stockholms läns landsting, lägger nu ett budgetförslag där man anslår 300 miljoner kronor extra för 2017 till primärvården. För Österåkers del skulle det innebära 6 miljoner kronor mer till primärvården. Beslutet om budget tas den 14–15 juni i landstinget.

- Jag hoppas att landstingsmoderaterna lyssnar på oppositionen och säger ja till deras förslag. Det skulle kunna vara räddningen för läkarjouren och bli ett välbehövligt tillskott till samtliga de husläkarmottagningar som finns i kommunen, säger Ann-Christine Furustrand i en kommentar.

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd, anser att primärvården måste stärkas i hela länet.
- Vi Socialdemokrater anser att husläkarmottagningarnas tillgänglighet måste förbättras i hela länet. Primärvården i ska vara första linjens sjukvård och att vården ska finnas och ges så nära medborgarna som möjligt.

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar mer information här Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara