21 Januari 2018

Samhälle

Projekt ska ge kunskap om livsmedel och miljö

Österåkers kommun har påbörjat en satsning på ”Från jord till bord” där förskolor och skolor i kommunen kan söka medel för projekt som ska öka elevernas kunskap och medvetenhet om sambandet mellan livsmedelsproduktion och miljö. Medel kan också tilldelas för projekt som vill minska matsvinnet i skolorna.


Ekorrens förskola och Ljusterö förskola har ansökt om och nu beviljats 150 000 kronor i projektmedel. På Ekorrens förskola ska barnen få lära sig hur ett frö blir en planta, de ska få planera inköp av fröer och andra grödor, så och sköta ett trädgårdsland, skörda och ta tillvara på naturens tillgångar. De kommer också att bjuda in andra förskolor för att visa hur de arbetar med sina odlingar och växthus.

Ljusterö skola vill göra sina elever medvetna om hur deras matvanor påverkar miljön. De ska också få kunskap om den ekologiska processen ser ut vid framställning av livsmedel i Roslagen, både när det gäller god djurhållning och spannmålsodling. Tillsammans med lokala matproducenter kommer de att genomföra temadagar och studiebesök.

– Det är positivt att satsningen ”Från jord till bord” nu förverkligas. Vi har sett ett engagemang och bra konkreta förslag i de ansökningar som kommit in. Det tyder på att frågan är viktig och barnen kan i sitt lärande få en ökad förståelse för vad maten kommer ifrån och även hur de kan göra mer klimatsmarta val, säger Michaela Haga, gruppledare (C).

Projekttiden omfattar upp till ett år och projektmedlen fördelas årligen av en jury.
I juryn för 2016-års projekt medverkade Michaela Haga, gruppledare (C); Staffan Erlandsson, skoldirektör; Martin Andersson, utvecklingsledare; Eva Nordenhem, kostchef.

Dyrare lokaltrafik inom kort

LOKALTRAFIK Från och med den 9 januari kan du räkna med att få betala lite mer när du åker med Stockholms lokaltrafik. Priserna kommer att höjas med 3,3 procent vilket innebär att månadskortet blir 30 kronor dyrare.

Läs mer...

Effektiv grundskola med hög kvalitet

SKOLA en ny ranking av effektiva grundskolor med goda resultat placerar sig Österåker på plats 6 av landets 290 kommuner.

Läs mer...

Österåkers kommun medlem i Sveriges Ekokommuner

KOMMUN Österåkers kommun är sedan oktober 2017 medlem i Sveriges Ekokommuner, ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner i arbetet för ett hållbart Sverige. Kommunalrådet Mathias Lindow (L) blir Österåkers representant i föreningen.

Läs mer...

Österåker storsatsar på förskolan och skolan

SKOLA Österåker tar nu ytterligare steg mot målet att bli länets bästa skolkommun. Tre nya grundskolor och omkring 15 nya förskolor planeras byggas under kommande tio år.

Läs mer...

Tillfällig avstängning av fjärrvärme

ENERGI&MILJÖ Mellan Onsdagen den 6 september 22:00 och torsdagen den 7 september 06:00 kommer E.ON tillfälligt att stänga av fjärrvärmeleveransen hos hos alla kunder i Åkersberga. Avstängningen görs på grund av ombyggnads- och underhållsarbeten i deras produktionsanläggning.

Läs mer...

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar formuläret här. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.

Barncancerfonden

(M)ichaela´s blogg


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Måndag - Fredag kl. 09:00 - 16:00 (Lunch kl. 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara