27 September 2023

Samhälle

Österåker svagt uppåt på företagsranking

NÄRINGSLIV Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

I Österåker var det 180 företag som gjorde enkäten. Totalt har Österåker gått svagt uppåt om man jämför 2015/2016. I år hamnar man regionalt på plats 57 mot 61 föregående år. I Stockholms län ligger vi på plats 15. Kraftigast ökningar har man vad det gäller allmänhetens attityder kring företagande och företagens tillgång till kompetens.
Däremot tappar man rejält vad det gäller kommunens service till företagen. Där placeras man i årets ranking på 160 och har tappat 46 placeringar jämfört med förra året. Man har också gått kraftigt neråt vad det gäller skolans attityder krig företagande.

Kommunen har tagit del av undersökningen och man ska nu inleda ett analysarbete tillsammans med berörda tjänstemän.  I arbetet kommer man dessutom lägga med en tidigare gjord "Nöjd-Kund-Index" undersökning. Sammantaget utgör detta ett bra underlag för ett utvecklingsarbete, säger man på kommunens hemsida.

Stockholms stad backar och hamnar i år på plats 96 av 290. Inte på tio år har staden fått en så låg placering. Bäst till i landet ligger Solna, Sollentuna och Nacka  Lägst placering i länet har Nynäshamn på plats 233 av totalt 290 kommuner.

Se hela enkäten här

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar mer information här Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara