27 September 2023

Samhälle

Österåker storsatsar på förskolan och skolan

SKOLA Österåker tar nu ytterligare steg mot målet att bli länets bästa skolkommun. Tre nya grundskolor och omkring 15 nya förskolor planeras byggas under kommande tio år.


I Svenskt näringslivs nya ranking av skolkommuner placerar sig Österåker på plats sex av landets 290 kommuner, och lyfts fram som en av Sveriges mest effektiva skolkommuner med hög kvalitet.

 Enligt senaste befolkningsprognosen ökar antalet kommuninvånare i åldern 1-18 år med cirka 3 900 personer under perioden 2018-2028. Det innebär under tioårsperioden ett behov av tre nya grundskolor och omkring 15 förskolor. Behovet av förskolor är därmed en till två per år. Antalet nya skolor och förskolor förutsätter att nybyggnadstakten av bostäder sker enligt antagen plan och att befolkningsökningen sker enligt befolkningsprognosen.

 – Österåker står inför en stor utmaning att samtidigt fortsätta att öka kvalitén i förskolan och skolan och möta den starka befolkningsökningen. Därför är jag stolt att vi nu kan inleda denna storsatsning på att bygga nya skolor och förskolor, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

 Österåker arbetar målmedvetet för att bli länets bästa skolkommun. Genom Pedagogcentrum får rektorer och pedagoger stöd och kompetensutveckling, och elever utveckling genom digitalisering och satsningar inom matematik, programmering, läsande och skrivande. Särskilda satsningar görs också såväl på elever med särskilda behov som med särbegåvning.

 För att möta den starka befolkningsutvecklingen får kommunens fastighetsbolag Armada nu en beställning som innebär att det ska förbereda sin organisation för att kunna göra sin del i arbetet att förverkliga kommunens nya plan för utbyggnad av förskolor och skolor.

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar mer information här Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara