11 Augusti 2022

Samhälle

Vad har män och kvinnor för åsikt om MeToo kampanjens effekt?

SAMHÄLLE Bidrar Me Too-kampanjen till att skapa bättre förhållanden för kvinnor på arbetsplatser? Opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov har frågat svenskar vilken effekt de anser att hashtaggen har.


Undersökningen är genomförd under perioden 26- 29 januari 2018 och totalt 1011 intervjuer har genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och uppåt. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.

Cirka 3 av 5 (61 %) anser att Me Too-kampanjen till viss grad eller i mycket hög grad bidrar till att kvinnor får bättre arbetsförhållanden. 2 av 3 (68 %) anser även att kampanjen till viss eller mycket hög grad kan förhindra sexuella trakasserier på jobbet och på offentliga platser.

Svenska män och kvinnor är dock inte helt eniga om hur avgörande kampanjens effekt är.

Svenska män anser i lägre grad än svenska kvinnor att Me Too-kampanjen har gjort skillnad. Cirka 2 av 5 män (39 %) anser inte alls eller endast i liten grad att Me Too-kampanjen bidrar till att kvinnor får bättre arbetsförhållanden, jämfört med 23 % av kvinnorna. Medan 26 % av kvinnorna i mycket hög grad anser att kampanjen bidrar till bättre arbetsförhållanden, jämfört med 13 % av männen.

Resultaten visar även att var tredje svensk man (34 %) inte alls eller endast i liten grad anser att Me Too-kampanjen kan förhindra sexuella trakasserier på jobbet och på offentliga platser, jämfört med 17 % av kvinnorna.

Många svenskar anser också att Me Too-kampanjen har en skuggsida. Cirka tre av fem (63 %) anser till viss eller hög grad att Me Too-kampanjen har gått för långt vad gäller offentliga anklagelser mot enskilda personer. I dessa siffor är männen överrepresenterade. 44 % av männen anser i mycket hög grad att Me Too-kampanjen har gått för långt angående offentliga anklagelser mot enskilda individer, jämfört med 25 % av kvinnorna.


 

 

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar mer information här Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara