11 Augusti 2022

Samhälle

Österåker klättrar i hållbarhetsranking

MILJÖ Österåkers kommun fortsätter att förbättra resultaten kring hållbarhetsarbetet. Sedan inriktningsmålet om att Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle antogs 2016 har Österåkers kommun klättrat från plats 227 till årets plats 72 i Aktuell Hållbarhets rankning av alla Sveriges kommuners aktivitet och ambitioner på miljöområdet.

Rankningen görs genom en sammanvägning av en rad faktorer. En viktig aspekt i bedömningen är att kommunen har tydliga mål och ett strukturerat miljöarbete som hänger med i tiden.

Under det senaste året har Österåkers kommun blivit medlem i organisationerna Sveriges Ekokommuner och Sweden Green Building Council med syftet att främja ett hållbart samhällsbyggande. Under 2018 stod Österåkers kommun värd för Sveriges Ekokommuners årskonferens där kommunen fick möjlighet att visa upp och berätta om det arbete som sker på området. I centrala Åkersberga kommer den helt nya stadsdelen Västra Kanalstaden att växa fram. Projektet är ett exempel där kommunen genom Citylab action arbetar för att den nya stadsdelen ska blir så långsiktigt hållbar som möjligt, såväl socialt och miljömässigt som ekonomiskt. Österåkers kommuns ambition är att nå plats 50 i rankningen.

– Inom flera av de områden som vi inte har fått full pott i år pågår redan arbete, exempelvis genom framtagande av både en energiplan och en kemikalieplan för kommunen. Ett annat område där arbete redan pågår och förväntas ge fortsatta förbättringar är andelen ekologiska livsmedel, där kommunens nya kostpolicy ger en tydlig vägledning, säger Michaela Haga (C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun.

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar mer information här Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara