20 Augusti 2018

Skärgård

Färjeförsök har fått positiv respons

LJUSTERÖ Ljusteröfärjan har nu i 9 månaders tid på försök gått med 20-minutertrafik dagtid. Och Ljusteröborna är mycket nöjda.
2014 svarade 700 tillfrågade på frågan om vad de tyckte om turtätheten. Hela 94 % var missnöjda. Efter försöket har denna siffra sjunkit till 56 %.
-Detta är i sig inget märkligt. Det vore konstigt om det inte varit så. Sen behöver vi se över så det balanseras mot beläggningen också och vad vi kan se så har biltrafiken inte ökat, säger man på Trafikverket.


Försöket finansierades till hälften av Trafikverket och den andra hälften av Österåkers kommun och har kostat 330 000 kronor totalt. Färjan har nu gått över till sommarturlistan men till hösten ska Trafikverket och kommunen ha fattat beslut kring huruvida 20-minuterstrafiken blir kvar även i framtiden

Samlingslokal för unga och gamla

Ljusteröbornas önskan om en samlingslokal för både unga och gamla står fortfarande på önskelistan. Nu ska kommunen reda ut bästa lämpliga ställe.

– Det finns platser på Ljusterö man kan titta på runt torget, vid skolan och biblioteket och bygdegården, säger Mathias Lindow (Fp) som är ordförande för skärgårdsrådet och kommunalråd i kommunen.
Vad det ska bli för typ av samlingslokal är inte helt klart men önskemålet växte fram ur kommunens projekt ”Plattform för skärgårdsutveckling” som startades 2013.

Läs hela artikeln på Skärgården.se

Färjeförsök har fått positiv respons

LJUSTERÖ Ljusteröfärjan har nu i 9 månaders tid på försök gått med 20-minutertrafik dagtid. Och Ljusteröborna är mycket nöjda.
2014 svarade 700 tillfrågade på frågan om vad de tyckte om turtätheten. Hela 94 % var missnöjda. Efter försöket har denna siffra sjunkit till 56 %.
-Detta är i sig inget märkligt. Det vore konstigt om det inte varit så. Sen behöver vi se över så det balanseras mot beläggningen också och vad vi kan se så har biltrafiken inte ökat, säger man på Trafikverket.

Läs mer...