20 Augusti 2018

Sport & Fritid

Stor satsning på cyklister

Sport & fritid Österåkers kommun har den senaste tiden lagt ett stort fokus på att förbättra för cyklister i vår kommun

Som ett led i detta gick man tidigare i år ut och efterlyste personer som ville ingå i ett forum vars syfte ska vara att främja cyklistens tankar och åsikter. Detta forum är nu bildat och man kommer att ha ett första möte den 25 maj. Man kommer där att lyssna på  deltagarnas tyckanden och åsikter gällande cykelsituationen i kommunen. Vad är bra och mindre bra och hur kan cyklistens förutsättningar förbättras?


Österåkers kommun genomför också en stor satsning på cykelvägar. Arbete pågår för att knyta ihop kommunens olika delar med gång- och cykelstråk. Störst är arbetet med Åkersbergastråket – ett cykelstråk som sträcker sig från centrala Åkersberga via Täljö och Rydbo vidare till Täby. Cykelstråket är en del av en regional cykelplan som tagits fram i samarbete mellan Trafikverket och kommunerna i Stockholms län. Genom cykelstråket hoppas man kunna erbjuda snabbare och säkrare cykelstråk över kommungränserna så att fler kan arbetspendla med cykel.
Den 6e sptember 2014 arrangerade kommunen en cykeldag för klimatet nere i Åkersberga centrum där våra invånare fick komma till tals om vad man tyckte och tänkte. Det gick också att svara på en enkät om hur kommunen kan förbättra sig. Dessa svar kommer läggas till det nybildade cykelforumets åsikter. Därefter tar man ett beslut om förbättringar.
150508_osteraker_cykelpumpI dagarna har man satt upp en cykelpump nere vid Åkersberga station och denna månad startar en informationskampanj och en rutin som ska göra cykelparkeringarna mer tillgängliga för dem som verkligen behöver dem. Man kommer därför att ta bort de cyklar som stått för länge i cykelställen runt Åkersberga centrum. Rutinen införs enligt lagen om fordonsförflyttning, som även gäller för cyklar. Alla cyklar som står parkerade kommer att märkas upp med en lapp, där ägaren informeras om att de cyklar som finns kvar inom en viss tid och har lappen kvar kommer att flyttas.
Cyklar som uppenbart är skrot, körs till skroten. Övriga flyttas till inhängnat område där de förvaras i 3 månader. Ägaren har under den tiden möjlighet att lösa ut cykeln. Ramnummer eller märkning ska då kunna anges.
Här finns en cykelkarta gällande Österåkers kommun

Nu invigs kommunens nya mountainbikebana

SPORT&FRITID Nu är det dags för invigning av Österåkers kommuns nya mountainbikebana, hinderbanan för terränglöpare (OCR) och utegymmet i Hacksta, kommunens friluftscentrum mitt i centrala Åkersberga. Banan är designad av Niklas Skogh som finns på plats under dagen för att ge sina tips.

Läs mer...

Österåkersmilen 2018 avgjord

SPORT & FRITID Årets upplaga av Österåkersmilen avgjordes under en mycket varm och solig lördagseftermiddag. Och det var tydligt att många hade svårigheter med den värme som rådde.

Läs mer...

Program för Österåkersmilen

Lördagen den 9 juni går årets upplaga av Österåkersmilen av stapeln. Starten går som vanligt från Åkersberga torg. Vill du ta del av arrangemanget så har du programmet för dagen här.

Läs mer...

Åkersbergatjej tog brons i fäktnings-EM för juniorer

SPORT Åkersbergatjejen Elvira Mårtensson tog ett glädjande Junior EM-Brons i Fäktning då tävlingen nyligen gick av stapeln i ryska Sotji.

Läs mer...

Blå Vågen-stipendium till Åkersberga Judoklubb

SPORT&FRITID Blå vågen-stipendiet delas varje åt ut på Kanalens dag och tillfaller någon av de 109 idrotts- eller kulturföreningarna i kommunen. Priset delas ut av Fix Media och Österåkers kommun.

Läs mer...

Idrottslyftet

Genom Idrottslyftet kan föreningar få hjälp med anläggningsstöd och rekrytera nya medlemmar genom skolsamverkan. Det går även att få stöd för utbildningsverksamhet.
Läs mer här